Årskurs 5

Taluppfattning och tals användning

Addition av fyrsiffriga tal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Subtraktion av fyrsiffriga tal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10