Årskurs 4

Taluppfattning och tals användning

Kort division – tal upp till 999 med övergång, utan rest.
Exempeluppgift.
1, 2, 3, 4, 5