Årskurs 1

Taluppfattning och tals användning

Komplettera talrader 1-20
Tomma talrader 1-20
Ekvationer och olikheterAddition

Använd talraden vid addition
Tomma talrader 1-20
Dra streck mellan tiokompisarna

Addera två tal, summa maximalt 10: 1, 2, 3, 4, 5

Subtraktion

Subtraktion upp till tio, med bilder NYTT 21/10
Använd talraden vid subtraktion
Subtraktion av två tal, termer maximalt 10
Hitta talet som saknas i en subtraktion där termerna är maximalt 10

Tom tallinje vid subtraktion, två- och ensiffriga tal med tiotalsövergång
Instruktion och exempel,
1, 2, 3, 4, 5

Algebra

Räkna och skriv antalet, 1-10
Rita så många som siffran säger, 1-10
Rita de som behövs så att antalet stämmer, 1-10
Räkna, rita och skriv så att det stämmer, 1-10

Fortsätt rita mönstret