Årskurs 3

Taluppfattning och tals användning

Addition och subtraktion

Addition i uppställning, 1-99, utan övergång
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Addition i uppställning, termer mellan 1-99, med övergång
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Subtraktion, intensivövning på övergångar
Arbetsblad: 1, 2, 3, 4, 5

Subtraktion i uppställning, med övergång
Uppgifter med exempel
Arbetsblad: 1, 2, 3, 4, 5

Subtraktion med uppdelning i talsorter
Uppgifter med exempel
Arbetsblad: 1, 2, 3, 4, 5Multiplikation


Tabell 2 och 4
Färdighetsträna: 1, 2, 3, 4, 5
Hitta faktorn som saknas: 1, 2, 3, 4, 5

Tabell 3 och 6: 1, 2, 3, 4, 5
Tabell 7 och 8: 1, 2, 3, 4, 5
Tabell 3, 6 och 9: 1, 2, 3, 4, 5

Tabell 6 och 7: 1, 2, 3, 4, 5

Tabell 1, 2, 3 och 4: 1
Tabell 1-4 i uppställning; 1, 2

Division

Division i tabellerna 4 och 6: 1, 2, 3, 4, 5
Division i tabellerna 3, 6 och 9: 1, 2, 3, 4, 5