Årskurs 2

Taluppfattning och tals användning

Talrader 1-100 (Se även talrader i årskurs 1)
Talmönster 1
Talmönster 2 (lite svårare)Addition och subtraktion

Addera två tal, summa maximalt 16
Addera två tal, summa maximalt 20
Hitta talet som saknas i en addition där summan maximalt är 20
Subtraktion i uppställning, en- och tiotal utan övergång
Addition i uppställning, ental med övergång
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Multiplikation

Tabell 2 och 4: 1, 2, 3, 4, 5
Tabell 5 och 10: 1, 2, 3, 4, 5